Iran Toseeh Corporation

تولد کره ی مادیان سوگند

کره ی مادیان جدیدی در تاریخ 10 خرداد 1390 در مجموعه ایران توسعه متولد شد. کره فرزند سوگند و لاکی دریم است.

Sogand and her Filly

گالری تصاویر