Iran Toseeh Corporation

مشخصات پروژه

این پروژه در دو فاز مجزا به اجرا درخواهد آمد. در اولین فاز اجرایی پروژه، ساخت تمامی تسهیلات و امکانات فوق الذکر مد نظر می باشد . معهذا مساحت کلی بخش های اقامتی به 00/159.000متر مربع محدود شده است، در این فاز مساحت کل زیر بنای پروژه معادل 68/599.235 متر مربع در زمینی به وسعت 60/2.100.882 متر مربع می باشد. در فاز دوم پروژه، کل مساحت بخش های اقامتی تا 00/4.890.000 متر مربع ارتقاء می یابد و مساحت کل زیر بنای پروژه به 68/5.330.265 متر مربع می رسد که زمینی به وسعت 40/3.130.882 متر مربع را در بر می گیرد. بعد از اتمام دومین فاز اجرایی، 54/23% از مساحت زمین زیر ساخت بناها قرار می گیرد و سطوع باقیمانده شامل فضاهای سبز، پارکینگ و جاده ها می شود.

دیگر فضاهای مفید فاز اول پروژه عبارتند از:

گالری تصاویر