Iran Toseeh Corporation

شهر تفریحات > مشخصات پروژه > زمین چوگان

زمین چوگان

پروژه شامل زمین چوگان روباز با مساحت 167.944 متر مربع با زیر بنایی معادل 500  متر مربع می باشد. هدف این پروژه ترویج مجدد چوگان در ایران است. احداث زمین چوگان طبق استانداردهای بین المللی می باشد.

گالری تصاویر