Iran Toseeh Corporation

شهر تفریحات > مشخصات پروژه > فضاهای اقامتی

فضاهای اقامتی

 پروژه همچنین فضاهای تراز اول اقامتی را برای فروش و اجاره، ارائه خواهد داد. فضای اقامتی شامل ویلاها و آپارتمان ها می باشد. در فاز اول پروژه، کل زیر بنای فضاهای اقامتی 159.000 متر مربع در مساحتی به میزان 00/112.805 متر مربع محدود می گردد. در فاز دوم پروژه زیربنای کل فضاهای اقامتی به 00/4.890.000  متر مربع در مساحتی به اندازه 80/1.142.805  متر مربع افزایش می یابد.

 

 

گالری تصاویر