Iran Toseeh Corporation

شهر تفریحات > مشخصات پروژه > فضاهای تجاری و اداری

فضاهای تجاری و اداری

این پروژه در بردارندة یک ساختمان 12 طبقة تجاری و اداری است که در مساحتی به اندازة 10.000  متر مربع بنا خواهد شد و زیر بنای آن 88.000  متر مربع می باشد. فضای سبز اطراف، استخر و پارکینگ 37.286 متر مربع پیش بینی شده است. 4 طبقه اول به فعالیت های تجاری اختصاص خواهند یافت که شامل دامنه وسیعی از فروشگاه های خرده فروشی و فروشگاه های عرضه کننده لباس های نفیس خواهد بود. از طرف دیگر 8 طبقه باقیمانده به فعالیت های اداری اختصاص خواهند یافت که بالاترین انعطاف پذیری و فضا برای کارایی هر چه بیشتر استفاده کنندگان را در برخواهد داشت.

گالری تصاویر