Iran Toseeh Corporation

شهر تفریحات > مشخصات پروژه > بازارسنتی

بازار سنتی

پروژه همچنین دارای یک بازار سنتی در زمینی به مساحت 124.000 متر مربع و زیر بنای120.000    متر مربع می باشد، که 40.000 متر مربع آن انبار می باشد. افراد مشتاق می توانند جهت عرضه اجناس خود، این فضاها را خریداری، اجاره، یا سرقفلی نمایند. هر بخش از این بازار سنتی نشانگر فرهنگ یک استان از کشورمان خواهد بود.

گالری تصاویر