Iran Toseeh Corporation

شهر تفریحات > مشخصات پروژه > پارک آبی

پارک آبی

یکی دیگر از جذابیت های پروژه یک پارک آبی با امکانات مجزا برای آقایان و بانوان بازدید کننده در فضای 40/106.422 متر مربعی با سطح زیر بنای 14.716  متر مربع است. به طور روزانه، پارک آبی، ظرفیت بازدید 5000 بازدید کننده را خواهد داشت. پارک آبی این تسهیلات را ارائه می کند:

  • استخرهای شنا
  • استخرهای مواج
  • سرسره های آبی
  • نهرهای قایق سواری آرام (بدون موتور)
  • تخته های موج سواری
  • تونلهای آبی
  • محل شنای بچه ها با سرسره های در اندازة اطفال
  • کیوسک های غذای سبک
  • قایق سواری

گالری تصاویر